Velkommen

Velkommen!

Velkommen til denne nettsiden.

Evje Utvikling er eit selskap som arbeider med omstilling og næringsutvikling i Evje og Hornnes kommune. Selskapet kan og være med aktivt i næringsutvikling i nabokommunar. Kommunen eig selskapet 100%. I januar 2015 vedtok generalforsamlinga i Evje Utvikling å fusjonere selskapet med Evjemoen Næringspark, som også er eit kommunalt eigd selskap. Bakgrunnen var ønske om ei spissing av ressursane inn mot den nye næringsavdelinga som skulle opprettast i Setesdal Regionråd våren 2015.

la oss starte. Evje Utvikling vart stifta i 2001 og har hatt ei rekke prosjekt gjennom åra. Dei aktive prosjekta i 2010 var: Etablererrådgivning 2010, frokostmøter for næringslivet, God driv, som er eit prosjekt for å sjå på utvikling av Evjemoen til næringsføremål, gründercoach, kulturtilbud på Evjemoen Kino, kvinnenettverk i samarbeid med Setesdal Regionråd, luftfartshøyskole i samarbeid med Froland kommune, samt seminar og rådgjeving for eksisterande bedrifter. Det siste akive prosjektet i 2010 var Setesdals Næringshage. I tillegg jobbar Evje Utvikling med eit forprosjekt for å sjå på korleis ein kan utnytte Trollbakken som eit nærmiljøprosjekt med tanke på aktuelle investorar.

Om oss

Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her

ss.

aa.

aa.

More Info.